за нас хоспис „Доверие”

 начало    за нас    контакти

Хосписът е нов тип лечебно заведение регистрирано към Министерството на труда и социалната политика и агенцията за социално подпомагане създаден в нашите условия да функционира като домашен стационар с удостоверения за регистрация за предоставяне на социални услуги.

  1. Домашен помощник за възрастни хора
  2. Личен асистент за възрастни хора
  3. Социален асистент за възрастни хора

Предлага професионални болнични грижи в дома Ви от високо квалифицирани медицински сестри, рехабилитатори, акушерки и болногледачки по Ваш избор и в удобно за Вас време - почасово или денонощно.

Професионални болнични грижи на лица с хронични заболявания във Вашия дом - след инсулти, тежки оперативни интервенции, травми и други.

Домашна рехабилитация на тежко болни за възстановяване.

Медико-социални грижи и духовна подкрепа от социални работници и психолизи.

Грижи за възрастни хора и деца в почивните дни.

Предоставяме помощ на болните при снабдяване с медикаменти, санитарни пособия и уреди.

Извършване на манипулации - мускулни, венозни инжекции, системи.

Превръзки и обработка на рани, ТАП.

Смяна на катетри.

Хигиенизиране на дома.

Експресни лабораторни изследвания на кръв и урина.

ЕКГ и измерване на кръвното налягане.